Informationspligt til medlemmer.

TALKNUSERNE.NET

- et professionelt netværk -

 

   Informationspligt til medlemmer.

 

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 

 • At Talknuserne er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. 
 • At du er velkommen til at kontakte Ebbe Jensen Telefon: 55 72 15 22 Mail: ej@vadestedet6.dk
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde medlemsservice, være faglig
 • sparring, udbyde kurser samt holde dig orienteret om faglige nyheder.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er medlemskabet, herunder
 • foreningens vedtægter, lovgivning eller undertiden samtykke.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, virksomhed
 • og kontaktdetaljer.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere offentlige
 • myndigheder, hvor vi er forpligtet ved lov, og databehandlere.
 • At ingen af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine

personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du har indsigts- og rettelsesret.

 

Du har ret til sletning. Medlemslisten ajourføres løbende. På vores interne blog slettes hvert år

materiale, som er ældre end 2 år gammelt. Vi sletter alle oplysninger for så vidt angår medlemskabet

5 år efter afsluttet medlemskab, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at

det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle

formueretlige krav er forældet.

 

Du har ret til begrænsning af behandling.

 

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige

behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,

som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og

gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet,

Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på

www.datatilsynet.dk

 

 

Talknuserne.net, mødeadresse: Center Allé 6, 4683 Rønnede.