Foreningen & GDPR

TALKNUSERNE.NET

- et professionelt netværk -

Foreningen Talknuserne & GDPR

Netværket Talknuserne.net er startet i 2010  og vi er i dag ca. 30 medlemsvirksomheder.

I 2017  blev vores netværk  omdannet til en Forening. 

Vores CVR-nr :  39036207.

 

Bestyrelsesformand

Lone Sukstorf, Sukstorf Bogføring

regnskab@sukstorf.dk

+45 53 76 92 12

Bestyrelsesmedlem.

Jesper Kousgaard, Cykelrevisoren

Jesper@cykelrevisoren.dk

+45 22 16 14 46

Bestyrelsesmedlem:

Lea Ahrenkiel-Frellsen, Laf Regnskab.

laf@laf-regnskab.dk

+45 56 56 50 50

Kasserer: 

Lone Sukstorf, Sukstorf Regnskab

regnskab@Sukstorf.dk

+45  53 76 92 12

Revisor:

Tina Christensen, Bogføringsservice.

bogholder.tc@gmail.com

 

Læser du nu vores hjemmeside og har du brug for professionel hjælp til dit regnskab, kan du benytte Talknuserne.nets medlemmer, for at få professionel vejledning. Se medlemslisten for hvordan du kan kontakte os.  

 Har du lyst til at deltage i vores netværk, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.  Vi afholder  møder 1 gang hver måned.

  For yderligere oplysninger kan du kontakte:

Facilitator

Birgitte H. Petersen +45 40 86 64 95Info GDPR for medlemmer.

 

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 

  • At Talknuserne er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. 
  • At du er velkommen til at kontakte Formand, Lone Sukstorf, Tlf. +45 53 76 92 12, e-mail: regnskab@sukstorf.dk vedr.denne info om GDPR
  • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde medlemsservice, være faglig
  • Sparring, udbyde kurser samt holde dig orienteret om faglige nyheder.
  • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er medlemskabet, herunder foreningens vedtægter, lovgivning eller undertiden samtykke.
  • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, virksomhed og kontaktdetaljer.
  • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere offentlige, myndigheder, hvor vi er forpligtet ved lov, og databehandlere.
  • At ingen af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS

 

     Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine

     personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

     

     Du har indsigts- og rettelsesret.

 

     Du har ret til sletning.


     Medlemslisten ajourføres løbende. På vores interne blog slettes hvert år materiale, som er ældre end 2 år gammelt.


     Vi sletter alle oplysninger for så vidt angår medlemskabet 5 år efter afsluttet medlemskab, medmindre vi af regnskabs-

mæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode.


     Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

 

     Du har ret til begrænsning af behandling.

 

     Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige

     behandling af dine personoplysninger.

 

     Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,

     som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

     Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og

     gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet,

     Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på

     www.datatilsynet.dk

 

Talknuserne.net, mødeadresse: Center Allé 6, 4683 Rønnede.